Vysílaní digitální televize
Co je digitální vysílání


   Digitální vysílání televize a rozhlasu znamená pro diváka především výrazné rozšíření programové nabídky, stabilizaci kvality obrazu a zvuku zejména ve ztížených podmínkách a doplňkové informační služby. Diváci mají nyní možnost pořídit podstatně kvalitnější přímý záznam na digitální média (počítačový disk nebo DVD). Přitom se používá stejná nebo dokonce jednodušší anténa, ve většině lokalit bez nutnosti jejího přenastavení.


Proč se přechází na digitální vysílání:
 - větší výběr televizních a rozhlasových programů;
 - větší konkurence díky vstupu dalších mediálních subjektů i provozovatelů vysílacích sítí;
 - snadnější příjem signálu i v členitých a odlehlých regionech;
 - efektivní využití kmitočtového spektra, sníženi elektromagnetického smogu a úspora energie;
 - moderní doplňkové informační a interaktivní služby;
 - nové možnosti mediální tvorby a její aktivní vnímání a kvalitní záznam.


Větší výběr televizních a rozhlasových programů
  Na jednom televizním kanálu, který zabírá 8 MHz z kmitočtového spektra, lze vysílat:
 - buď jediný analogový televizní program;
 - nebo digitální programový multiplex.


  Multiplex vysílaný v síti společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s. pak obsahuje např.:
 - 5 televizních programů;
 - 7 rozhlasových programů;
 - informační a interaktivní služby.
viz současné obsazení multiplexu v síti společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s.


Snadnější příjem signálu
  Díky faktorům, které jsou typické pro digitální vysílání:
 - jednofrekvenční sítě (skupina vysílačů v regionu pracuje na stejné frekvenci);
 - možnost alespoň orientačního sledování síly a kvality signálu na přijímači;
 - kontrolní kódy a opravné mechanismy chyb při přenosu,
lze snadněji umístit anténu a naladit přijímač. Do jisté míry lze využít i signál odražený od překážek. Přijímače bývají vybaveny orientační identifikací síly a kvality signálu a všechny přijímané programy jsou označeny názvem.


Efektivní využití kmitočtového spektra
  Díky možnosti použít jednofrekvenční sítě a zejména díky komprimaci, která umožňuje na jednom kanále vysílat několik programů zároveň, se podstatně efektivněji využívá kmitočtové spektrum. To je důležité, protože kmitočtové spektrum se někdy přirovnává k omezenému přírodnímu zdroji.


Doplňkové informační a interaktivní služby
  Datový tok digitálního programového multiplexu může obsahovat mnoho datových proudů. Ty jsou využívány ve většině pro televizní a rozhlasové programy, ale mohou vlastně obsahovat jakákoli data. Proto mohou být spolu s programy šířeny například také další informace a aplikace. Ty mohou být na koncovém zařízení interpretovány a mohou doplňovat rozhlasové a televizní vysílání nebo přinášet další nezávislé informace. Pokud je zařízení vybaveno tzv. zpětným kanálem, realizovaným zpravidla přes internet, může divák odesílat svoje reakce apod. zpět do centra. Pak se může účastnit hlasování, anket, her, kursů, sázek a případně nakupování na dálku.


Kde se nyní vysílá digitálně
  RADIOKOMUNIKACE a.s. zahájily po více než pětiletém nepřetržitém zkušebním provozu dne 21. října 2005 veřejné digitální vysílání DVB-T v Praze na kanálu 25 (506 MHz) z vysílačů:
 - Praha-město 25 (Praha3, Mahlerovy sady);
 - Praha 25 (Jíloviště, Cukrák);


  RADIOKOMUNIKACE a.s. dne 9. února 2006 zahájily veřejné digitální vysílání DVB-T v Brně na kanálu 40 (626 MHz) z vysílačů:
 - Brno-město 40 (Brno, Barvičova);
 - Brno-Hády 40;


a v Ostravě na kanálu 39 (618 MHz) z vysílače:
 - Ostrava 39 (Slezská Ostrava, Hladnov, vodojem Okrajní);


  RADIOKOMUNIKACE a.s. dne 1. listopadu 2006 zahájily veřejné digitální vysílání DVB-T v Domažlicích na kanálu 38  z vysílače:
 - Domažlice 38 (Domažlice, Vraní vrch);


Co se nyní vysílá (obsah multiplexu ke dni 1. 11. 2006):
 - ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport na www.digict.cz a NOVA
 - ČRo1-Radiožurnál, ČRo2-Praha, ČRo3-Vltava, ČRo Leonardo, ČRo D-dur, Rádio Česko, ČRo4-Rádio Wave
 - doplňkové a informační služby: teletext, EPG, Počasí ČT24
 

 

 .